Svensk engelsk tekniskt lexikon online dating

05-Sep-2016 22:06 by 4 Comments

Svensk engelsk tekniskt lexikon online dating - speed dating in sussex county nj

Jordbruksverkets svensk-engelska ordlista innehåller en rad facktermer på jordbruksområdet.

Till höger hittar du länkar till några sådana resurser.

Om du vet att ordet används i EU:s lagstiftning finns det två bra vägar att gå:1) EU-institutionernas termbas2) EU:s rättsakter Termbasen är framtagen just för att man ska kunna hitta ord och förkortningar på flera språk. EU:s rättsakter är däremot inte publicerade för att hjälpa till med översättning, men det går ändå bra att använda dem på det viset.

Om du vet i vilken rättsakt termen finns kan du göra som det står nedan.

Det går också att söka på fritext, men detta är mer chansartat.1.

Klicka på Hänvisningar till dokument (under rubriken Sökning på dokumentnummer).2. Tryck Ctrl+F, skriv in termen i dialogrutan och tryck OK.

Skriv in rättsaktens år och nummer, och tryck på Sök.3. Om du får en träff markeras termen på det språk du skrev in den.

Den andra spalten visar samma paragraf, men termen markeras inte där.

Djur och veterinär Slakt Foder Växt och miljöDe svenska miljömålen Miljöersättningarna Landsbygdsprogrammet Handel Kontroll Stöd Intervention Beredskap Produktionsområden Myndigheter m.m.

Konverterar ett tal till euro, konverterar ett tal från euro till en valuta som är kopplad till euron eller konverterar ett tal från en valuta som är kopplad till euron till en annan genom att använda euron som mellanled (triangulering)Returnerar namn, egenskap och mått för en KPI och visar namnet och egenskapen i cellen.

En KPI, eller prestandaindikator, är ett kvantifierbart mått,

månatlig bruttovinst eller personalomsättning per kvartal, som används för att analysera ett företags resultat.

Returnerar den n:te, eller rangordnade, medlemmen i en uppsättning.

  1. fun games to play while camping for adults 19-Jun-2015 01:15

    Finally you can join Naruto in a biking race and feel all the challenges! Try to drive and climb all the cars and other obstacles which are on the road. Would you like to have sime fun with Santa, some great stunts onto the snow?

  2. freedating sites wiltshire england 09-Jan-2015 23:47

    So why are we different here at Free Dating America?