Jednani snemovny online dating

07-Jul-2016 02:20 by 2 Comments

Jednani snemovny online dating

• V Singapuru 28 % kuřáků uvedlo, že díky varování kouří méně cigaret a omezili kouření v přítomnosti dětí.• V Thajsku uvedlo 44 % kuřáků, že jim varování podstatně pomohla v rozhodnutí přestat kouřit v nejbližším měsíci a 53 %, že jim pomohla vážně se zamyslet nad vlivem kouření na zdraví.

V ČR jsou zdravotní varování řešena vyhláškou Ministerstva zemědělství a jednání s Ministerstvem zdravotnictví probíhají již několik let, zatím bez úspěchu, zjevně bez vůle vyhlášku přijmout. Proč tedy vyhlášku dávno nemáme, když by varování všem prospěla? Co je dáno, výrobce musí na krabičky natisknout a stát to nic nestojí. S cigaretami se na reklamě spojuje krása, oblíbenost, parta, zdraví, dobrodružství – zkrátka to, co chtějí dospívající. Jednou z možností je kromě zákona o nekuřáckých veřejných prostorách povinnost nařizující velká zdravotní varování na cigaretách, a to s obrázky. Obrázková varování jsou alespoň malou protiváhou tabákové reklamy, jak ji známe dříve z billboardů a tisku, nyní bohužel stále ještě z míst prodeje.Realita je ale blíž obrázkům na varováních: nemoc, bolesti, chudoba, zápach z úst a zkažené zuby, rychlejší stárnutí včetně pleti, impotence.Zdravotním varováním je věnovaný letošní Světový den bez tabáku (31.května, tedy v neděli).Takové světové dny jsou vyhlašovány vždy na téma nějaké podstatné nemoci, která významně kosí lidstvo v celosvětovém měřítku.

Tomu tabák velmi dobře vyhovuje: po světě zabije letos více než 5 milionů lidí.

Zvážíme-li, že nás na Zemi ročně zemře asi 54 milionů, je to zhruba DESETINA všech úmrtí.

V rozvinutých zemích jako naše to je dokonce pětina, 18 000 úmrtí ročně.

Tak si tabák bohužel svůj den zaslouží, dokonce víc než třeba AIDS.

V budoucnu by to možná mohl být celý týden nebo měsíc, protože dnes už je jasné, že v roce 2020 bude mít kouření na svědomí 10 milionů celosvětových úmrtí ročně a v tomto století bude obětí víc než miliarda.

Tedy zhruba každý šestý, který dnes na Zemi žije, zemře předčasně kvůli tabáku.