Bijbelstudie online dating

01-Feb-2015 20:09 by 9 Comments

Bijbelstudie online dating

4 Mijn God, bevrijd mij uit de hand van schurken, uit de greep van wrede onderdrukkers.5 U bent mijn enige hoop, HEER, mijn God, van jongs af vertrouw ik op u.

7 Voor velen ben ik een teken, u bent mijn veilige schuilplaats.8 Heel de dag is mijn mond vervuld van uw lof en uw luister.9 Verstoot mij niet nu ik oud word, verlaat mij niet nu mijn kracht bezwijkt.10 Mijn vijanden spreken over mij, ze loeren op mij en spannen samen, 11 ze zeggen: God heeft hem verlaten, jaag hem op, grijp hem, niemand die hem redt.12 God, blijf niet ver van mij, mijn God, kom mij haastig te hulp, 13 laat mijn tegenstanders van schaamte bezwijken, wie mijn ongeluk zoeken, met schande worden bedekt. Dat blijkt uit alle tv programma’s, kookrecepten in kranten en magazines, beurzen, kookwedstijden en ga zo maar door. Een trend is een uiting van dat wat er op dat moment leeft op maatschappelijk, economisch, cultureel en politiek gebied.

Wie denkt dat trends alleen in de mode of op gebied van wonen gezet kunnen worden heeft het mis. Een trend is een signaal van wat er leeft in de maatschappijen.

Hoe lang een trend blijft bestaan in de maatschappij is niet te zeggen.

Wel is het zo dat de crisis voor een extreme versnelling van een aantal trends heeft gezorgd bijvoorbeeld terug naar de basis.

De redaktie van Opwekking denkt er goed aan te doen u mede te delen dat de rubrieken in kolom 1 van "Bekijk ook eens" tot en met de rubriek verzicht" niet wordt geplaatst door Opwekking maar door en onder verantwoordelijkheid van Startbewijs zelf. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 1 Bij u, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande, 2 red en bevrijd mij, doe mij recht, hoor mij en kom mij te hulp.

Daardoor kan het gebeuren dat er in deze rubrieken sites worden geplaatst welke wij als redaktie afkeuren en ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen en willen dragen. 3 Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; tienduizend redenen tot dankbaarheid.